20110917

Mati hidup semula.

Katanya,aku sang kekasih
katanya,aku bidadari
katanya,aku sang pari pari
katanya,aku kesayangan hidupnya
katanya,sayang sampai mati.

hahahahaha

No comments: